برچسب: گروه های عراقی

رویکرد جریان های سیاسی عراقی به حضور داعش – بخش اول

متاسفانه سیاست خارجی ایران در مورد عراق خیلی فعال با مسائل عراق برخورد نکرده است. حتی کری به بغداد و اربیل سفر کرد، اما هیچ مقام مهم ایرانی به گونه علنی در بغداد و اربیل و در بین گروه های مختلف عراق حاضر نشده و به اجماع در بین عراقی ها کمک نکرد. البته همکاری هایی صورت گرفته است اما نتوانست وضعیت موجود کنونی عراق را پیش بینی کنند.

با برچسب: , , , , , , , ,
Top