برچسب: کردهای ترکیه

گروگان‌گیری امنیت برای پیروزی حزب عدالت و توسعه – نگاهی به انتخابات پارلمانی دهم آبان (اول نوامبر) ترکیه

گفتگو با احسان هوشمند دو ماهنامه چشم انداز ايران، شماره ۹۴، صفحات ۱۴۶ تا ۱۵۰، آبان و آذر ۱۳۹۴ صبا نائلی: درباره انتخابات اخیر ترکیه و تحلیل نتایج آن از منظر مطالعات قومی در غرفه چشم‌انداز ایران در نمایشگاه مطبوعات

با برچسب: , , , , , , , , , , , , , , ,

انتخابات پارلمانی ترکیه و چالش های پیش روی حزب عدالت و توسعه

احسان هوشمند دو ماهنامه سیاسی راهبردی چشم انداز ایران، شماره ۹۱،صفحات ۱۷۵  – ۱۷۷، اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۴ ترکیه در روز هفدهم خردادماه برابر با هفتم ژوئن شاهد یکی از مهم ترین و سرنوشت سازترین انتخابات پارلمانی تاریخ معاصر خودخواهد بود.

با برچسب: , , , , ,

کردهای ترکیه ،میراث برجای مانده

ترکیه پس از ظهور و به قدرت رسیدن احزاب اسلام گرا به ویژه حزب عدالت و توسعه از لحاظ داخلی شاهد دگرگونی های گسترده ی اقتصادی و فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بوده است و در سیاست های منطقه ای و بین المللیِ خود نیز دگرگونی هایی را تجربه نموده است.نمونه بارز این وضعیت را می توان در سیاست های اخیر ترکیه در رابطه با آنچه بهار عربی خوانده می شود، ملاحظه کرد.کمااینکه ارسال کمک های انسانی با تبلیغات گسترده رسانه ای به غزه و درنتیجه تیره شدن روابط آن کشور با دولت اسرائیل نیز نمونه ای دیگر از این دگرگونی های اخیر است.برخی ناظران وضعیت حاضر و استمرار آن را در چارچوب تمایل ترکیه برای احیای مدل نوینی از امپراطوری عثمانی ارزیابی می کنند. رویکردی که لااقل با بخش مهمی از میراث کمالیست ها در تعارض قرار دارد.ثبات نسبی در کسب آرای اکثریت مردم ترکیه در چند انتخابات اخیر هم نیز نشانی از همراهی و تمایل افکار عمومی به استمرار برنامه های حزب عدالت و توسعه است.هر چندبه زعم گروهی از تحلیل گران ،نتایج دو انتخابات اخیر در ترکیه نشانه های روشنی از سه شقه شدن جامعه ترکیه را در خود نمایان ساخته است.آرای کم حزب حاکم دربخش های اروپایی ترکیه و نیز در مناطق کردنشین و آرای بالای حزب عدالت وتوسعه در آناتولی مرکزی مستند این دسته از تحلیل گران برای اثبات فرضیه ی میل به سه شقه شدن جامعه ترکیه است.اوج این وضعیت را در انتخابات اخیر مجلس ترکیه می توان دید که نامزدهای علی الظاهر مستقلِ کُرد اما وابسته به حزب صلح و دمکراسی توانستند با فرستادن 36 نماینده(که صلاحیت یکی از آنها رد شد)بخش مهمی از آرای مناطق کردنشین ترکیه را به خود اختصاص دهند. بررسی حاضر، تحولات سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی حوزه کُرد نشین ترکیه را مورد توجه قرار می دهد.

با برچسب: , ,
Top