برچسب: چالدران

فرهنگ ايرانی فرهنگ‌های مهاجم را در خود هضم کرد

گفت‌وگوی روزنامه قانون با احسان هوشمند روزنامه قانون، شمارهء ۱۱۹۹، صفحات ۱ و ۶، یک‌شنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ مصاحبه‌گر: مهرشاد ایمانی   آنچه تحت عنوان برسازه اجتماعی اقوام شناخته می‌شود، عمری بیش از ۱۰۰ سال ندارد. فرهنگ و تمدن چندهزارساله

با برچسب: , , , , , , , ,

سیاست منطقه ای ایران، پنج سده پس از جنگ چالدران

احسان هوشمند ماهنامه سیاسی ،اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی ایران فردا،  دور جدید،  شماره پنجم، صفحات ۱۶ تا ۱۷،  مهر ۱۳۹۳ گذشت پانصد سال از جنگ چالدران میان شاه اسماعیل صفوی و سلطان سلیم اول پادشاه عثمانی و شکست ایران در این جنگ موجب

با برچسب: , , , , ,
Top