برچسب: هتل ماسی

مشکلات تولید کنندگان ماهی قزل آلا در پی واردات بی ضابطه ماهی های مولدِ آلوده به ویروس درمصاحبه با آقای کریم پزشکی

درد مزمن کم توجهی به روند توسعه مناطق مرزی یکی از شاخص های نظام برنامه ریزی کشور است که موجب تشدید شکاف های توسعه ای میان سرحدات کشور با مناطق مرکزی تر کشور شده است.البته در چند دهه گذشته برای رفع مشکلات توسعه ای مناطق مرزی کشور برنامه های تدوین و اجرا شده است اما شوربختانه چنین برنامه هایی نتوانست به مقصود وافی و کامل نایل آید.مشکلات اقتصادی این مناطق و نیز تحریم های کشور موجب شده تا در چند دهه گذشته گروهی از شهروندان مناطق مرزی با گسترش مراوادات خود از طریق تجارت غیر رسمی با آن سوی مرزها راه های در آمدی تازه ای برای خود مهیا کنند.این شیوه تجارت البته با مخاطراتی نیز روبرو است پیش از این موضوع تجارت غیر رسمی و و کولبری در شماره ۷۷ اسفند ۹۱ و فروردين ۱۳۹۲ مجله چشم انداز ایران و با دو عنوان کولبری و تجارت چمدانی و کولبران کرد و راه های آزموده شده توسط دکتر پرویز پیران و احسان هوشمند مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه رویکرد پیش گفته و در جهت توجه بیشتر به تولید ملی و سرمایه گزاری ملی در این بخش مصاحبه ای با یکی از کار آفرینان شهرستان بانه صورت گرفته که در منطقه ای مرزی و با ابتکاری شخصی اقدام به تأسیس موسسه ای چند منظوره نموده که هم پرورش ماهی قزل آلا را در دستور کار قرار داده و هم با تأسیس هتل و نیز تفرجگاهی در میان جنگل های زیبای شهرستان بانه به توسعه گردشگری در این منطقه یاری نموده است.چنین سرمایه گزارانی شایسته است که بیش از پیش مورد تقدیر قرار گیرند هر چند بروز مشکلات گوناگون و پیچیده برای این نیروهای مولد به ویژه در دولت قبل مانع ادامه فعالیت هایشان شده است.امید است مسئولین محلی و بالاخص استاندار استان کردستان و سایر مسئولین منطقه راه را برای گسترش فعالیت و استمرار این دست از فعالین اقتصادی بگشایند.لازم به ذکر است مصاحبه با آقای کریم پزشکی در محل هتل ماهی(هتل ماسی)روستای نجنه بانه صورت گرفته است.چشم انداز زیبای روستای نجنه و نیز محل مناسب هتل در میان جنگل های بانه به هر مسافری این پیام را منتقل می کند که این مناطق بکر ،زیبا و البته غنی مستقر در مرز های کشور باید بیش از همیشه مورد توجه مسئولین و برنامه ریزان کشور قرار گیرد.

با برچسب: , , , , , ,
Top