برچسب: مهندس جلال الدین آشتیانی

تسلیت شماری از شخصیت های فرهنگی و سیاسی به مناسبت درگذشت مهندس آشتیانی

مهندس جلال الدین آشتیانی نویسنده کتب ادیان شناسی در گذشت. عمده آثار ایشان در حوزه ادیان شناسی است و احتمالا شرکت سهامی انتشار تمامی آثار وی را منتشر کرده است. شماری از شخصیت های سیاسی و فرهنگی درگذشت مهندس جلال الدین

با برچسب:
Top