برچسب: شرف الدین الچی

تحولات سیاسی و شکل گیری احزاب سیاسی در کردستان ترکیه

گفت‌وگوی احسان هوشمند با «روژهات آمدی» دبیر کل سابق پارت دموکرات کردستان ترکیه ماهنامه سیاسی،اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی ایران فردا دوره جدید، شماره ۶، صفحات ۳۲ تا ۳۶، سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۳                   پانصدسال

با برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Top