برچسب: سرداران بلوچ

نشست چالش های پیش روی همبستگی ملی و تمامیت ارضی ایران

دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ سازمان مردم نهاد “امید نسل سوم” (اُنس) در پی به گروگان گرفته شدن ۵ سرباز مرزبان جمهوری اسلامی توسط گروهک تروریستی افراطی  ”جیش العدل”، اقدام به بررسی این موضوع با محوریت چالش های پیش روی همبستگی

با برچسب: ,

پیشینه‌ی طرح مباحث قومی و مباحث قومی در امروزِ ایران

گفتگوی کریم جعفری با احسان هوشمند روزنامه اعتماد، ش ۶۱۷ و ش ۶۱۸، ۲۴ و ۲۵ فروردین ۱۳۸۷

با برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

حکایت‌های بلوچستان

گفتگوی احسان هوشمند و کاوه بیات با محمودزندمقدم فصلنامه گفتگو، شماره ۵۷، فروردین ۱۳۹۰ آنچه در پی می‌آید حاصل گفت و گویی است با دکتر محمود زندمقدم، پژوهشگری که در کنار پاره‌ای از مطالعات جامعه‌شناختی و مردم‌شناسی در تهران و

با برچسب: , ,
Top