برچسب: رئیس‌جمهور عراق

رئیس جمهوری اعتدال‌گرا برای عراق

احسان هوشمند روزنامه شرق، شماره ۳۲۶۰، صفحات ۱ و ۶، شنبه ۱۴ مهرماه ۱۳۹۷ انتخاب دکتر برهم صالح به عنوان رئیس‌جمهور عراق سرآغاز دور جدیدی از تحولات سیاسی در عراق بحران‌زده است. به دنبال اعلام رسمی آغاز به کار آقای

با برچسب: , ,
Top