برچسب: حسن قزلجی

اسنادی نو یافته از شیخ محمود برزنجی ـ وقتی شیخ وساطت می کند

احسان هوشمند ماهنامه فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی و سیاسی چرو (گستره توزیع غرب کشور)دوره جدید، سال سوم، شماره ۲۳ ،صفحات ۱۰ تا ۱۴، مرداد ماه ۱۳۹۳  شیخ محمود برزنجی یکی از شخصیت های سیاسی،اجتماعی و مذهبی کُرد است که در چند سال آغازین

با برچسب: , , , ,
Top