برچسب: جوک

دردسرهای شوخی‌های قومیتی در ایران

احسان هوشمند مجله ایران‌فردا لطیفه سرایی و طنز در ایران و به ویژه در فرهنگ عامه و نیز تاریخ ادبیات و شعر ایرانی، همچون بسیاری از جوامع، دارای تاریخی دیرینه است. گذشته از سرودن اشعاری حکمت‌آمیز و البته گاه همراه

با برچسب: , , , ,
Top