برچسب: توسعه مناطق مرزی

دیدار فعالان مدنی مکریان با مسئولان در تهران

گزارشی از وب سایت خبری تحلیلی روانگه، کد مطلب ۱۱۲۹، یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۳ روانگه: شنبه ششم دیماه روزی پرکار و پردیدار برای تنی چند از فعالان مدنی مکریان بود تا در پایتخت دغدغه هایشان را در مورد توسعه و

با برچسب: , ,

پیشینه‌ی طرح مباحث قومی و مباحث قومی در امروزِ ایران

گفتگوی کریم جعفری با احسان هوشمند روزنامه اعتماد، ش ۶۱۷ و ش ۶۱۸، ۲۴ و ۲۵ فروردین ۱۳۸۷

با برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Top