برچسب: اصلاح طلبی در کردستان

‎باز هم سیاست رأی در استان کردستان و رأی به دکتر حسن روحانی

احسان هوشمند روزنامهء شرق، شماره ۲۸۶۶،‌ صفحه ۱۳، چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ یکی از سرفصل‌های بااهمیت سیاسی در استان کردستان مانند دیگر نقاط کشور، انتخابات ریاست‌جمهوری است. البته انتخابات ریاست‌جمهوری در استان کردستان و در دو‌ونیم دهه گذشته فرصتی

با برچسب: , , , ,

گفتمان توسعه پایدار را درصدر بنشانیم – در آستانه سفر ریاست جمهوری به استان کردستان

احسان هوشمند ئاگرین روژ، شماره ۲۰، سال سوم، صفحه ۴، شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۴ استان کردستان در استانه سفر ریاست محترم جمهوری آماده پذیرایی از مقامات عالی رتبه اجرایی کشور می شود. بی گمان در این سفر مسئولین کشوری بیش

با برچسب: , , , , , ,
Top