گفتمان توسعه پایدار را درصدر بنشانیم – در آستانه سفر ریاست جمهوری به استان کردستان

احسان هوشمند

ئاگرین روژ، شماره ۲۰، سال سوم، صفحه ۴، شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۴

استان کردستان در استانه سفر ریاست محترم جمهوری آماده پذیرایی از مقامات عالی رتبه اجرایی کشور می شود. بی گمان در این سفر مسئولین کشوری بیش از گذشته با مسائل و مشکلات توسعه ای استان کردستان آشنا می شوند و همچون سایر سفرهای معمول در این حوزه با اختصاص بودجه و یا تعریف برخی پروژه های تازه این سفر می تواند دستاوردهایی برای توسعه استان در پی داشته باشد.طبیعی است که در چنین موقعیتی مردم از مسئولین استانی و نیز نخبگان استان انتظاردارند مسائل و مشکلات بنیادی و اصلی استان را برای مسئولین کشوری بازگویی کرده و از فرصت ایجاد شده استفاده کنند تا شاید راهی و مسیری تازه برای توسعه پایدار استان کردستان از طریق توجه جدی تر دولتمردان به مسائل استان یافته شود.اما سفر ریاست محترم جمهوری از ابعادی دیگر هم می تواند مورد توجه قرار گیرد:

۱-بیش از بیست و دو سال قبل تحول تازه ای در استان کردستان کردستان روی داد. در انتخابات ریاست جمهوری دور پنجم یعنی دور دوم انتخاب شدن آقای هاشمی رفسنجانی اکثریت مردم استان کردستان بر خلاف روند کشوری آرای انتخاباتی خود را به نام اقای احمد توکلی، رقیب آقای هاشمی رفسنجانی که اتفاقا از نامزدهای جناح راست حاکمیت محسوب می شد روانه صندوق های رأی کرد. این در حالی بود که مردم استان کمتر شناختی از اقای توکلی داشتند.از سال ۱۳۷۲ تا کنون آرای مردم استان کردستان به شکلی معنا دار به صندوق های رأی انتخابات ریاست جمهوری ریخته شده است.در انتخابات ششم و هفتم همچون اکثریت ملت ایران آرای مردم استان کردستان به نام آقای خاتمی به صندوق های رأی انداخته شد.در دور دوم انتخاب آقای خاتمی باز اقای احمد توکلی نامزد انتخاباتی بود که این بار آرای توکلی حدود ده برابر کاهش داشت و مردم برای بار دوم در کردستان آرای خود را برای نماد اصلاح طلبان به صندوق ریختند. در دورهشتم انتخابات ریاست جمهوری و در حالی که آقایان هاشمی رفسنجا نی و احمدی نژاد به دور راه یافته بودند مردم استان کردستان بر خلاف روند کشوری این بار آرای خود را نه به نام محمود احمدی نژاد بلکه به نام اکبر هاشمی رفسنجانی به صندوق های رای ریختند.در این دوره هم اپوزسیون خارج از کشور مخالف آرای هاشمی بود هم افراط گریان داخلی مخالف هاشمی رفسنجانی. اما مردم کردستان بر خلاف خواست این جریان ها هم در انتخابات شرکت گسترده ای داشتند هم آرای معنادار خود را به نام هاشمی رفسنجانی ارائه کردند.در انتخابات اخیر در سال 1392 نیز مردم استان کردستان با معدلی بالاتر از میانگین کشوری به آقای دکتر روحانی رأی دادند. این رویکرد را در مقاله ای مستقلی با مفهومی به نام سیاست رای در کردستان به بحث گذارده امi بر اساس این مفهوم پردازی نویسنده مدعی است مردم کردستان در دو دهه گذشته و با مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری با رویکردی مدنی و عقلایی آرای معنادار خودرا روانه صندوق های رای کرده اند.به سخنی دیگر در دو دهه گذشته مردم استان کردستان نشان داده اند حامی با ثبات رویکردی در ایران معاصر هستند که به نام اصلاح طلبی شناخته شده است.یعنی در دو دهه گذشته نامزدهای طیف اصلاح طلب ریاست جمهوری همواره از آرای مردم در استان کردستان مطمئن بوده و مردم نیز با آرای بالا و حتی بالاتر از معدل کشوری خود یاریگر اصلاح طلبان بوده اند.بخش عمده ای از نخبگان و روشنفکران نیز در این دو دهه با این موج مردمی همراه بوده و همواره بخشی قابل توجهی از نخبگان استان نیز در صفوف اصلاح طلبان به فعالیت سیاسی روی اوره اند.

۲-کارنامه اصلاح طلبان در استان کردستان و حتی در مقایسه با استان های دیگر در دو دوره ریاست جمهوری اصلاح طلبان در سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ از منظر افکار عمومی کارنامه نسبتا موفقی قلمداد شده است.در دوره اصلاحات کردستان شاهد تحولات مثبت و قابل تأملی بود.شماری از نخبگان کرد به ویژه کرد سنی مذهب پس از سال های بحرانی اوایل انقلاب مجال یافتند تا مسئولیت های سیاسی و اداری استان را بر دوش گیرند و فرمانداران و معاونین استاندار و مدیران کل متعددی در اختیار مدیران بومی قرار گرفت.در حالی که تا سال ۱۳۷۶ حتی یک فرماندار سنی مذهب کرد در استان کردستان فعالیت نداشت در دوره اصلاحات شمار مدیران بومی استان به حدود ۷۹ درصد رسید.

همچنین تا سال ۱۳۷۶ در استان کردستان نه تنها شمار انگشت شماری نشریه منتشر می شد (البته تنها یک هفته نامه جناح وابسته به آقای رحیمی )مدیر هیچ نشریه و رسانه ای نه فقط در استان کردستان بلکه در سطح کشور بر عهده کردهای سنی مذهب و به طور کلی هم وطنان سنی مذهب نبود.یعنی تا سال 1376 هیچ کرد سنی مذهبی نتوانسته بود به مدیر مسئولی نشریه ای دست یابد اما با شروع به کار اصلاحات نه تنها چندین مدیر مسئول کردسنی امکان مدیریت نشریه ها و هفته نامه های متنوعی را یافتند بلکه بهار مطبو عات و رسانه های محلی در کردستان موجب شکوفایی استعدادهای زیادی در منطقه شد.در همین دوره در حوزه های فرهنگی همچون تولید فیلم و تئاتر و برگزاری کنسرت ها و سایر شاخص های فرهنگی دستاوردهای بسیار بزرگی حاصل شد .در حوزه اقتصادی نیز توجه به کردستان جدی تر و برخی پروژه های ملی تعریف شد که عمر مستعجل اصلاحات اجازه به ثمر رسیدن برخی از این تلاش ها از جمله راه آهن سنندج همدان یا بزرگراه کرمانشاه تا میاندوآب را نداد .در حوزه سیاسی نیز تعمیق اصلاحات موجب شد گشودگی فضای سیاسی امکان فعالیت های سیاسی در کردستان بیش از گذشته مهیا شود و برخی روش ها یا رویکردهای امنیتی نیز در استان مورد تجدیدنظر قرار گرفت.

۳-اینک در میان مجموعه مدیران و استانداران دولت آقای روحانی تنها استانداری که به شکلی عمومی و علنی خود را وابسته به اردوگاه اصلاح طلبان می داند استاندار استان کردستان است و در حالی که در کل کشور عنوان می شود بیش از پنجاه درصد از مدیران دولت پیش در قالب فرمانداران و سایر مسئولین در کل کشور در پست های خود ابقا شده اند در استان کردستان مجموعه اصلاح طلبان استان به مسئولیت رسیده و حتی درصد کمی از وابستگان دولت قبل در مصدر کارها ابقا نشده اند. فضای سیاسی و فرهنگی و مطبوعاتی استان نیز تحت تأثیر این تحول در حال سپری کردن روزهای به نسبت با نشاط تری است و هر روز بر شمار مطبوعات و رسانه های مکتوب در سطح استان افزوده می شود.فعالیت های رسانه ای و هنری و فرهنگی نیز رونق نسبتاً مناسبی را تجربه می کند.

۴- تجربه دوران اصلاحات و نیز دوراندیشی سیاسی ایجاب می کند تا از فرصت موجود برای کامیابی هر چه بیشتر اصلاحات البته با مدیریت دولت اعتدال کوشید.هر نوع تلاشی که موجب گسترش روحیه یأس و ناامیدی در سطح عامه مردم شود یا زمینه افزایش سقف مطالبات مردم بدون اینکه امکان واقعی تحقق آن مهیا شود می تواند به عنوان فرصتی برای مخالفان اصلاحات قلمداد شود.با درک واقع بینانه از شرایط عمومی کشور و نیز چشم اندازهای موجود در استان نخبگان استان باید رویکردهای تازه ای اتخاذ کنند تا بیش از گذشته از فرصت موجود برای تعمیق ارزش های دمکراتیک و نیز احقاق حقوق عامه مردم استفاده شود.در این رهگذر توجه به نیازهای عینی و واقعی مردم که در نظرسنجی های و مطالعاتی میدانی مختلف احصا شده است نشان می دهد بخش عموده و قابل توجهی از مطالبات مردمی وجهی توسعه ای دارد.رفع بیکاری به ویژه برای شمار قابل توجه از تحصیل کرده های بیکار و در جستجوی کار،تأسیس مراکز اشتغال زا در حوزه های صنعتی، گردشگری، کشاورزی و دامداری ،خدمات و ،توجه به وضعیت راه های زمینی و راه آهن و در حوزه فرهنگی نیز توجه به قابلیت های فرهنگی و هنری منطقه از جمله در زمینه موسیقی و سینما و تئاتر و مواردی از این دست می تواند همدلی میان نخبگان و عامه مردم را بیش از گذشته محقق سازد.

۵- سفر ریاست محترم جمهوری به استان کردستان از این منظر می تواند مورد توجه قرار گیرد در این روزها که عطش مردم برای تعقیب اخبار سفر افزایش قابل توجهی یافته است فرصتی است تا رسانه های استان با تحلیل واقع بینانه از فضای کشور به تعمیق گفتمان اصلاح طلبی یاری رسانند و مطالبات و خواسته های اصلی و اساسی مردم در حوزه توسعه استان را بیش از گذشته در صدر اخبار و گزارش ها قرار دهند و به بدین ترتیب ضمن حفظ مرزهای اصلاح طلبی راه برای بیان مطالبات توسعه ای در سطح استان کردستان را بیش از گذشته هموار ساخت. این سفر فرصتی است تا گفتمان توسعه پایدار را درصدر نشاند.

i –  «سیاست رأی در کردستان»، ‌احسان هوشمند، روزنامه بهار، دوشنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۲، صفحه ۹.

با برچسب: , , , , , ,