برنامه اعتراضی متعلق به مردم است

گفت‌وگوی احسان هوشمند با قادر عزیز فصلنامه ی گفتگو ویژه اقلیم کردستان عراق،  شماره ۵۸،  مرداد ماه ۱۳۹۰ قادر عزیز رییس حزب زحمتکشان مستقل کردستان عراق است. حزب وی از اعتراض‌های اخیر در کردستان عراق حمایت کرده است. از دیدگاه … ادامه خواندن برنامه اعتراضی متعلق به مردم است