توسعه موزون و پایدارکرمانشاه عزم ملی می‌طلبد

احسان هوشمند

روزنامه شرق ویژه کرمانشاه، شمارهء ۲۹۹۵، صفحات ۱و ۷، سه‌شنبه ۲ آبان ماه ۱۳۹۶

بررسی تحولات توسعه‌ای استان کرمانشاه در چند دهه گذشته نشانگر این واقعیت است که استان از نظر شاخص‌های توسعۀ پایدار و موزون با مسائل و مشکلات توسعه‌ای پیچیده‌ای دست به گریبان است. این سخن به معنای نادیده گرفتن تلاش‌های دست‌اندرکاران بویژه در سه دهه پس از پایان جنگ تحمیلی در کرمانشاه نیست. به سخنی دیگر جایگاه کرمانشاه در میان سایر استان‌های کشور نشان می‌دهد که این استان با اهمیت غربی کشور از نظر شاخص‌های توسعه صنعتی، کشاورزی، خدمات با مسائل و مشکلات عدیده‌ای روبرو است. نظری به لیست بلندبالای مشکلات و مسائل توسعه‌ای استان و در نتیجه رنج‌ها و گرفتاری‌های مردم شریف استان نشان می‌دهد امروزه بیش از هر زمان دیگری لازم است مسائل توسعه‌ای استان در صدر توجه مسئولین و نخبگان و صاحبان سرمایه استان قرار گیرد. مسائلی از قبیل بیکاری مزمن و گسترده، ضعف بنيان‌های صنعت در سطح استان و نیز توزیع ناموزون بنگاه‌های صنعتی در سطح استان، راه‌ها و شبکه مواصلاتی، پایین بودن شاخص بهره‌وری کشاورزی، مشکلات بخش گردشگری و زیرساخت‌های ضروری این حوزه، سلامت، آموزش و نیز گسترش برخی از آسیب‌های اجتماعی و تخریب منابع طبیعی و شاخص‌های دیگری از این دست نشان می‌دهد شرایط امروز استان نسبت به وضعیت مطلوب دارای فاصله زیادی است.

این درحالی است که استان کرمانشاه از نظر نیروی انسانی متخصص و شایسته و با انگیزه، منابع آبی، زمین‌های کشاورزی، منابع معدنی، مرز مشترک با کشور عراق، مراکز آموزش عالی و جز اینها دارای ظرفیت‌های توسعه‌ای فراوانی است.

انتخاب و آغاز به کار استاندار جدید استان کرمانشاه فرصتی است تا مدیریت عالی استان با نگرشی ملی‌اندیشانه و با ارزیابی کارشناسی و علمی و انتقادی نسبت به اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و عمرانی در سال‌های گذشته راهبرد خود را برای توسعه موزون و پایدار استان تعریف و عملیاتی كند. همان‌طور که اشانره شد، نیم‌نگاهی به شاخص‌های موجود توسعه استان نشان می‌دهد که استان دارای ظرفیت‌های توسعه‌ای قابل توجهی است که بالفعل کردن بخشی از این استعداد و ظرفیت نیازمند مطالعات کارشناسی و هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های دقیق و زمان‌بندی شده است. توجه به توسعه متوازن همه شهرستان‌ها و نیز توازن میان شهر و روستا و همچنین در نظر گرفتن استعدادها و ظرفیت‌های موجود از ضروریات این بخش است. کرمانشاه با کشور عراق هم مرز است و پایان کار داعش در عراق و نظر به ویرانی‌های گسترده ناشی از حضور داعش در عراق ایجاب می‌کند برای حضور کرمانشاه در بازسازی عراق بیش از پیش آماده بود. امروز مطالبات توسعه‌ای بیش از هر زمان دیگری در صدر مطالبات مردمی قرار گرفته است و توسعه موزون و پایدار کرمانشاه عزمی ملی می‌طلبد.

دسترسی به یادداشت در مانهء روزنامهء شرق

با برچسب: , , , , ,